Grundejerforeningen Duedalen 33-53, CVR-Nr: 3174 0274

Velkommen til Grundejerforeningens webside.

Formålet med denne webside er at formidle information til beboerne i Duedalen 33-53. Her finder du oplysninger om bestyrelsen, og om en lang række praktiske ting. Ligeledes kan du hente en lang række dokumenter vedr. grundejerforeningen og bebyggelsen som helhed.

Websiden vedligeholdes af bestyrelsen


Næste generalforsamling: Den 24. maj 2016, kl. 18.30, i Vissenbjerg-hallens mødelokale 2.


Historien

Bebyggelsen Duedalen 33-53 er opført i 1988, som dobbelthuse, med 2 eller 4 klubværelser, hvor værelserne deler et køkken og 2 badeværelser. Herudover er der opført et fælleshus med vaskeri og festlokale.

I 1995 køber Miljø-Bo A/S hele bebyggelsen, og ombygger efterfølgende klubværelserne til lejligheder, som udlejes.

I 2006 udstykker Miljø-Bo bebyggelsen til separate matrikler, og begynder sælge husene. I den forbindelse oprettes en grundejerforening med Miljø-Bo som administrator. Grundejerforeningen stiftes pr. 1. september 2006, hvor 1. regnskabsår starter.

Igennem årene er der solgt flere huse, således at Miljø-Bo p.t. (april 2015) ejer 10 huse.


Kontingent

Kontingentet fastsættes hvert år generalforsamlingen, og betales månedsvis forud.

Kontingentet skal overføres til grundejerforeningens bankkonto i Totalbanken, (6880-4113196) senest den 5. dag i måneden. Hus-nr skal angives i betalingen, således at det er nemt at identificere, hvilket medlem der har betalt.

Der udsendes IKKE girokort. Det er således op til den enkelte ejer, selv at sørge for at pengene overføres. Dette kan evt. ske ved at angive en automatisk betaling i dit bankprogram.

Rykkere pålægges et gebyr på DKK 100,- jvf. Renteloven.

Kontingent : DKK 375,- pr. måned
Aconto vand : DKK 100,- pr. måned
TOTAL : DKK 475,- pr. måned

Bestyrelsen

Formand: Dorthe Staugaard, Duedalen 41 A, Tlf: 26 81 28 25, Mail: staugaard1108@gmail.com

Kasserer: Ole Haahr Andersen, Tlf: 20 46 48 85, Mail: olehaahr@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Morten Thrysøe, Duedalen 49 A, Tlf. 26 81 26 31, Mail. fam.thrysøe@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Niels Petersen, Miljø-Bo A/S, Tlf. 64 76 21 64 (Miljø-Bo), Mobil 40 16 33 64, Mail: np@miljo-bo.dk

Bestyrelsesmedlem: Jytte Lund, Duedalen 39 B, Tlf. 26 12 05 79, Mail: pyttelund@gmail.com


Vedtægter

Version 3: (Nuværende version) vedtaget på generalforsamlingen 2011.

Version 2: Tidligere version fra 17/6-2008.

Version 1: De oprindelige vedtægter, fra foreningens stiftelse. Denne version af vedtægterne er tinglyst på alle ejendommene.


Årsregnskab

Årsregnskab 2016

Årsregnskab 2015

Årsregnskab 2014

Årsregnskab 2013

Årsregnskab 2012

Årsregnskab 2011

Årsregnskab 2010

Årsregnskab 2009

Årsregnskab 2008

Årsregnskab 2006-2007


Budget

Budget 2017 (forslag)

Budget 2016

Budget 2015

Budget 2014

Budget 2013

Budget 2011

Budget 2008

Budget 2006


Referat af generalforsamling

Referat 2017

Referat 2016

Referat 2015

Referat 2014

Referat 2013

Referat 2012

Referat 2011

Referat 2010

Referat 2008

Referat 2006


Referat af bestyrelsesmøder

2016-05-31

2015-04-07

2014-04-24

2014-02-05

2013-09-09

2012-09-18

2012-07-24

2011-10-07

2011-07-13


Vandregnskab

Vandregnskab 2016

Vandregnskab 2015

Vandregnskab 2014

Vandregnskab 2013

Vandregnskab 2012

Vandregnskab 2011


Andre dokumenter

Deklaration vedr. tekniske anlæg

Lokalplan for området

Matrikelkort duedalen

Luftfoto over området

Forsyningsledninger 1

Forsyningsledninger 2