Duedalen 33-53


Velkommen til Grundejerforeningens webside.

Formålet med denne webside er at formidle information til beboerne i Duedalen 33-53. Her finder du oplysninger om bestyrelsen, og om en lang række praktiske ting. Ligeledes kan du hente en lang række dokumenter vedr. grundejerforeningen og bebyggelsen som helhed.

Websiden vedligeholdes af bestyrelsen.


Tirsdag, den 7. maj 2024 kl. 19.00 i Vissenbjerghallerne, konferencelokale 2.

Der vil være te og kaffe.

Dagsorden for generalforsamlingen

På generalforsamlingen den 13. oktober 2021 blev følgende ordensregler for cykelskurene vedtaget:

I grundejerforeningens fælles skure må kun henstilles:

- Funktionsdygtige cykler, knallerter og motorcykler.

- Haveredskaber.

- De kommunale skraldespande (p.t. de grå og grønne skraldespande).

Hvis disse regler ikke overholdes, kan grundejerforeningen få de ureglementerede henstillede ting fjernet for ejers/lejers regning.


Bebyggelsen Duedalen 33-53 er opført i 1988, som dobbelthuse, med 2 eller 4 klubværelser, hvor værelserne deler et køkken og 2 badeværelser. Herudover er der opført et fælleshus med vaskeri og festlokale.

I 1995 køber Miljø-Bo A/S hele bebyggelsen, og ombygger efterfølgende klubværelserne til lejligheder, som udlejes.

I 2006 udstykker Miljø-Bo bebyggelsen til separate matrikler, og begynder sælge husene. I den forbindelse oprettes en grundejerforening med Miljø-Bo som administrator. Grundejerforeningen stiftes pr. 1. september 2006, hvor 1. regnskabsår starter.

Igennem årene er der solgt flere huse, således at Miljø-Bo p.t. (april 2015) ejer 10 huse.

Kontingentet fastsættes hvert år generalforsamlingen, og betales månedsvis forud.

Kontingentet skal overføres til grundejerforeningens bankkonto i Totalbanken, (6880-4113196) senest den 5. dag i måneden. Hus-nr skal angives i betalingen, således at det er nemt at identificere, hvilket medlem der har betalt.

Der udsendes IKKE girokort. Det er således op til den enkelte ejer, selv at sørge for at pengene overføres. Dette kan evt. ske ved at angive en automatisk betaling i dit bankprogram.

Rykkere pålægges et gebyr på DKK 100,- jvf. Renteloven.

Kontingent : DKK 375,- pr. måned

Aconto vand : DKK 150,- pr. måned

TOTAL : DKK 525,- pr. måned

Formand:
Dorthe Staugaard
Duedalen 41 A
Tlf: 26 81 28 25
Mail: staugaard1108@gmail.com

Kasserer:
Ole Haahr Andersen
Tlf: 20 46 48 85
Mail: olehaahr@gmail.com

Bestyrelsesmedlem:
Niels Petersen, Miljø-Bo A/S
Tlf. 64 76 21 64 (Miljø-Bo)
Mail: np@miljo-bo.dk

Bestyrelsesmedlem:
Jytte Lund
Duedalen 39 B
Tlf. 26 12 05 79
Mail: pyttelund@gmail.com

Version 4:
(Nuværende version) vedtaget på generalforsamlingen 2018.

Version 3:
Tidligere version, vedtaget på generalforsamlingen 2011.

Version 2:
Tidligere version fra 17/6-2008.

Version 1:
De oprindelige vedtægter, fra foreningens stiftelse. Denne version af vedtægterne er tinglyst på alle ejendommene.

Årsregnskab 2023

Årsregnskab 2022

Årsregnskab 2021

Årsregnskab 2020

Årsregnskab 2019

Årsregnskab 2018

Årsregnskab 2017

Årsregnskab 2016

Årsregnskab 2015

Årsregnskab 2014

Årsregnskab 2013

Årsregnskab 2012

Årsregnskab 2011

Årsregnskab 2010

Årsregnskab 2009

Årsregnskab 2008

Årsregnskab 2006-2007

Budget 2024

Budget 2023

Budget 2022

Budget 2021

Budget 2020

Budget 2019

Budget 2018

Budget 2017

Budget 2016

Budget 2015

Budget 2014

Budget 2013

Budget 2011

Budget 2008

Budget 2006

Referat 2024

Referat 2023

Referat 2022

Referat 2021

Der afholdtes ikke generalforsamling i 2020 pga. Corona.

Referat 2019

Referat 2018

Referat 2017

Referat 2016

Referat 2015

Referat 2014

Referat 2013

Referat 2012

Referat 2011

Referat 2010

Referat 2008

Referat 2006

2024-04-08

2023-04-18

2022-07-27

2022-04-12

2021-09-02

2019-04-10

2018-04-10

2017-04-20

2016-05-31

2015-04-07

2014-04-24

2014-02-05

2013-09-09

2012-09-18

2012-07-24

2011-10-07

2011-07-13

Deklaration vedr. tekniske anlæg

Lokalplan for området

Matrikelkort duedalen

Luftfoto over området

Forsyningsledninger 1

Forsyningsledninger 2
CVR-Nr: 3174 0274